Archive for December 14th, 2013

Nobel hade alla hästar hemma!

Saturday, December 14th, 2013

Det här är rakt av kopierat från Annas läsvärda blogg!

Så här i Nobeltider kan man konstatera att det var TUR att Alfred Nobel verkligen hade alla hästarna hemma (i Sverige)! Annars hade det nämligen knappast blivit något Nobelpris…

Alfred Nobel avled i Italen 1896 och när hans testamente öppnades började det ifrågasättas. Därför gällde det att först och främst fastställa i vilket land han hade varit bosatt, för att veta efter vilken lag testamentet skulle tolkas. Fransmännen hävdade att han varit bosatt där eftersom han vid sin död fortfarande ägde en stor våning i Paris. Och eftersom testamentet inte uppfyllde de formkrav som gällde i fransk lag så skulle det i så fall anses ogiltigt…

Han ägde även en villa i Italien – där han dog – vilket gjorde att man därifrån hävdade att testamentet skulle tolkas enligt italiensk lag. Men att det ändå blev de svenska reglerna som skulle gälla – och som innebar att testamentet kunde förklaras giltigt – beror enligt traditionen på att gammal fransk rättspraxis  sa att en man anses bo där han har sina hästar uppstallade. Domstolarna enades därför om att han varit bosatt i Karlskoga, där han hade sina två Orlovtravare Dorogoj (“Min dyre”) resp Sorvanets (“Bråkstaken”) uppstallade. Resten är – som man brukar säga – historia!