Archive for August 2nd, 2011

Ni har väl koll?

Tuesday, August 2nd, 2011

Ni har väl koll på att VM för Islandshästar började igår med Avel och idag med Sport!

Här hittar ni VM:s hemsida!

Men hittills är det inte på VM-sidan man fått mest info, utan på Landslagets egen sida samt på Facebook och World Fengur!

Några fina bilder från gårdagens exteriörbedömningar har Marit på Jemthagen i sin blogg!