Archive for October 16th, 2009

Gårdsnamn

Friday, October 16th, 2009

Beträffande stuteri/gårdsnamn

SIFs styrelse har beslutat att godkänna Er ansökan av stuteri/gårdsnamn enligt ovan då inga protester mot namnet inkommit till kansliet under fastställd protesttid.

Registreringen av namnet görs så fort som bifogad faktura är inbetald till kansliet i Strömsholm. Namnet kommer att publiceras i tidningen samt finnas på SIFs hemsida under rubriken Avel och kan även rekvireras från SIFs kansli.

Lycka till med er avel!

För SIFs styrelse
Arne Rulander

———————————

Detta kom med posten idag!
Mitt gårdsnamn Bergdal är alltså godkänt och redo att användas!
Låt oss säga att fakturan betalades omgående. 400 kr – check!

Brandi03.JPGBrandi från Bergdal – nybakad

Nykur17juni05.JPGNykur från Bergdal