Hem Massage Hästar Om mig Hem Massage Hästar Länkar

 

 

Sjukdomar och hälsa

SÅR

 

Sår delas in i :

-sticksår
-skärsår
-krossår

Sticksår

Sticksår ser oftast små ut, men skenet bedrar. Sticksåren är för det mesta de jobbigaste såren att sköta om. Om du råkar ut för ett sticksår; palpera först och kläm vid kanterna för att kolla om det kommer ut något (t.ex. blod sårvätska, var el. dyl.). Ta sedan en spruta med alsolsprit eller jodopaxlösning och tvätta ur såret noggrant (bremsa hästen vid behov). Ta samtidigt reda på sårets storlek, djup och riktning (om det går inåt, uppåt eller neråt). Besvärligast att sköta är såret om det är i form av en spricka neråt. Håll såret öppet (skrapa bort skorv så fort det uppstår) och rengör noga 2-3 ggr/dag i början. Det är viktigt att såret läker inifrån och att man är säker på att det läkt hela vägen till ytan innan man låter det växa ihop. Risken för stelkramp är störst vid den här typens sår, så kontrollera så att hästen är vaccinerad mot det.

Skärsår

 Blöder ofta rikligt.Kontrollera sårets djup och ifall det behöver sys. Håll såret rent och se till att inte flugor lägger ägg i det.

Krossår

 Syns oftast inte utvändigt, då det ofta är resultat av slag eller yttre våld (t.ex. spark i hagen). Röntgen kan behövas för att kontrollera att inte benvävnad är skadad.

 

 

Ring veterinären fortast möjligt !!!

 -Blodflödets styrka beror på sårets läge och storlek
 -Ljust, pulserande blod är tecken på att en pulsåder skadats.
 -Sår som tränger in nära bukhålan, bröstkorgen, lederna eller senskidor är ytterst allvarliga!
 -Om det kommer ledvätska ur ett sår är det väldigt allvarligt!
Kontrollera om det är ledvätska genom att se om den är slemmig och klibbar mellan fingrarna. Om en led är punkterad bör hästen fås till en klinik fortast möjligast!

Första hjälp vid sår

-stilla blodflödet
-lokalisera väl sårets läge
-desinfektera såret (asolsprit eller jodopaxlösning)
-putsa såret, klipp sårkanterna (vid behov) och omkringvarande hårrem
-lägg ett desinfeterande omslag (plast)
-småsår behandlas med lämligt sårpulver eller salva+ ett skyddande omslag
Sår som bör sys
-såret bör sys inom 6 timmar, så tillkalla veterinär snarast
-håll såret fuktigt (spola med rent vatten)

för att stilla blodflödet kan du använda:
-kallt vatten
-snö
-is (kyl dock bara hastigt av, lägg aldrig is direkt mot såret)
-vätesuperoxid

Tryckförband där det är möjligt.
OBS! Får ej ligga på mer än en timme!!!

Byt behandlingsmedel var 5:te till 7:de dag. Hästen blir lätt immun mot t.ex. en salva.

Malin Schön

Källa: ”Hälsoråd för häst” av Birgitta Molin, finns att köpa på apoteket (bör varje hästägare ha!)

 

Tillbaka till texter

Senast uppdaterad 2008-07-15

Copyright © Erica Osterman 2008