Hem Massage Hästar Om mig Hem Massage Hästar Länkar

 

 

Etologi – Läran om hästens beteende

Hästdjur representeras av åsnor, zebror och tamhästar. De äldsta fynden som tyder på domesticering av hästar har hittats i Ukraina och är ca 5 500 år gamla. Hästen var då ett drag-och riddjur, men jagades och slaktades även för sitt kött.

Flocken

Hästen är ett flockdjur och lever på sina instinkter – rädd, trött och hungrig!
Hingsten lever med ett harem på 3-4 ston med föl. Flockarna kan slå sig samman till hjordar på 100-tals hästar. Unghingstarna lämnar (jagas från) flocken vid 2-3 års ålder och det bildas ”ungkarlsflockar”, som driver runt och väntar på att ungston skall lämna sina flockar (de gör de vid 1-2 års ålder). ”Ungkarlarna” slåss även med äldre hingstar, som redan har en flock, om ston. Såväl vilda hästar som hästar i fångenskap har en strikt rangordning. Denna rang blir tydligare i fångenskap med knappa reurser (exempel: två hästar som kommer bra överens på ett stort bete kan komma i konflikt och slåss rejält i en liten paddock, då ingen kan gå undan).

 

Haremhingst
-
Stona (linjärt underordnade)
¯
Unghästar
¯
Föl

 

Hästars språk

Hästar kommunicerar med varandra med hjälp av kroppsställning, beröring och ljud. Hästen har ett uttrycksfullt ansikte och huvud – öron, näsborrar, läppar och ögon samspelar med svans och ben.
 Hälsningsbeteendet liknar på många sätt det hotfulla beteendet, men öronställningen skiljer sig. Unghästar och föl, som tydligt vill visa att de är underlägsna ”tuggar” i luften. Hästar har begränsat med doftkörtlar, men kan liksom hundar avgöra på lukten av urin och gödsel vilken individ som varit där. När hästen flemar (drar upp överläppen och andas in) ”uppdaterar den sitt luktregister” (det sitter ett känsligt luktorgan i munhålan).

 

 

 

Sexuellt beteende

Hästen blir könsmogen vid 1-2 års ålder. Parningstiden är under våren och sommaren. Stoet betäcks flera gånger under brunsten. Stoet brunstar i 5-6 dagar och kan endast då bli dräktig ifall betäckning sker. Ifall stoet inte blir dräktigt går hon åter i brunst efter 3 veckor.

 

Födsel och vårdnad

Stoet är dräktigt 11 månader. 85 % av alla fölningar sker på natten. Vid behov kan ett sto ”hålla tillbaka” fölningen i veckor ( te.x. om flocken är hotad och håller sig i rörelse hela tiden, hon känner sig inte trygg, det är mycket liv och rörelse). Fölningen går oftast mycket fort, redan 15 minuter efter att den börjat kan stoet vara på benen igen – det på grund av att hästen alltid i grund och botten är ett flyktdjur. Stoet slickar fölet torrt och samtidigt sker den första och ack så viktiga kontakten mellan stoet och fölet. Efter ca en timme bör fölet vara på benen och inom två timmar skall fölet har diat den första råmjölken, som är mycket viktig för fölet då den innehållen en mängd antikroppar förutan vilka fölet inte klarar sig. Första tiden skiljs fölet och stoet inte mer än 5 meter. De flesta ston är mycket överbeskyddande med sina föl, men endel låter stolt människor hälsa på fölet.

 

 

Malin Schön

 

Tillbaka till texter

 

Senast uppdaterad 2008-08-17

Copyright © Erica Osterman 2008